Cổng xếp A809

8,255,100

Nguyên liệu chính Hợp Kim Nhôm Cao Cấp
Chiều cao tiêu chuẩn 1.73m
Chiều rộng tiêu chuẩn 600 mm
Kích thước trụ chính cổng xếp 70 x 40 x 0.7mm
Kích thước thanh chéo 43 x 35 x 0.6mm
Khoảng cách giứa hai trụ chính 400mm ± 5%

còn 999 hàng