Cổng xếp C812

7,205,100

Nguyên liệu chính Inox SUS 201, SUS 304
Chiều cao tiêu chuẩn 1.7m
Chiều rộng tiêu chuẩn 600 mm hoặc theo yêu cẩu
Kích thước trụ chính cổng xếp 70 x 40 x 0.7mm
Kích thước thanh chéo 43 x 35 x 0.6mm
Khoảng cách giứa hai trụ chính 400mm ± 5%

còn 999 hàng